Onderzoek-  Het Fort.

Hier kunt u het onderzoek ‘Waardevol zijn in een context van armoede’ downloaden. Het is een kwalitatief onderzoek waarbij de volgende hoofdvraag centraal staat:

Welke invloed heeft de werkwijze van Het Fort op kinderen die opgroeien in armoede?